Skip to main content

Højvandslukke og kælderoversvømmelse

Højvandslukke og kælderoversvømmelse

Regn, fugt og oversvømmelse

Ved montering af et højtvandslukke, sikrer vi effektivt din kælder mod oversvømmelse.

RN Entreprenør kan hjælpe dig med at forebygge fugt og vandskader. Vi isolerer kældervæggen og etablerer et effektivt omfangsdræn, så du undgår fugt og vandskader.

Højvandslukkere og tilbageløbsstop

De sidste par år har der i Danmark været forsikringsskader for milliarder. Mange mennesker har fået ødelagt deres ejendele i vandmasserne, og tendensen til ekstreme vejrforhold er stigende. De såkaldte “kæmpe regnskyl” kom førhen normalt for hver 10. år, men nu kommer de hvert andet år eller oftere.

Ekstreme vejrforhold kræver effektive løsninger

De store regnskyld giver oversvømmelse i kældre, ofte med bakteriefyldt spildevand og tager flere måneder at få renset og rengjort.

Lad RN Entreprenør montere et godkendt højvandslukke. Det er en enkel og billig løsning i forhold til de store udgifter og tab der følger en kælderoversvømmelse.

Højtvandslukker
Højtvandslukker

Undgå vand i badeværelser og kældre

Ved montering af tilbageløbsstop, højvandslukke eller pumpebrønd, benytter RN Entreprenør altid kvalitetsprodukter fra Skybrudskompagniet, Kessel og ACO. Alle forsikringsgodkendte løsninger, der lever op til dansk lovgivning.

RN Entreprenør er naturligvis certificerede serviceteknikere og uddannet i de forskellige produkter. Lad os stå for den årlige servicering af dine højtvandslukker, tilbageløbsstop og pumpebrønde. Med en serviceaftale hos RN Entreprenør bliver du kontaktet hvert år når der er tid til eftersyn.

Pas på med ikke-godkendte løsninger

Der findes desværre en masse ikke-godkendte løsninger. Alverdens producenter, grossister og internetbutikker prøver at sælge produkter som værende et højvandslukke. De er ikke godkendte til det danske marked og har heller ingen værdi for dit forsikringsselskab.

Et højtvandslukke der må anbringes på en stikledning, uden at der skal søges om dispensation, kaldes et tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop har kun ét lukke, der ved hjælp af en flyder lukker ved opstemning. Forskellen mellem et højvandslukke og et tilbageløbsstop er defineret i norm DS 432.4.

Højvandslukke og tilbageløbsstop

De sidste par år har der i Danmark været forsikringsskader for milliarder. Mange mennesker har fået ødelagt deres ejendele i vandmasserne, og tendensen til ekstreme vejrforhold er stigende. De såkaldte “kæmpe regnskyl” kom førhen normalt for hver 10. år, men nu kommer de hvert andet år eller oftere.

Ekstreme vejrforhold kræver effektive løsninger

De store regnskyld giver oversvømmelse i kældre, ofte med bakteriefyldt spildevand og tager flere måneder at få renset og rengjort.

Lad RN entreprenør montere et godkendt højvandslukke. Det er en enkel og billig løsning i forhold til de store udgifter og tab der følger en kælderoversvømmelse.

Højtvandslukker

Undgå vand i badeværelser og kældre

Ved montering af tilbageløbsstop, højvandslukke eller pumpebrønd, benytter RN Entreprenør altid kvalitetsprodukter fra Skybrudskompagniet, Kessel og ACO. Alle forsikringsgodkendte løsninger, der lever op til dansk lovgivning.

RN entreprenør er naturligvis certificerede serviceteknikere og uddannet i de forskellige produkter. Lad os stå for den årlige servicering af dine højtvandslukker, tilbageløbsstop og pumpebrønde. Med en serviceaftale hos RN entreprenør bliver du kontaktet hvert år når der er tid til eftersyn.

Højtvandslukker

Pas på med ikke-godkendte løsninger

Der findes desværre en masse ikke-godkendte løsninger. Alverdens producenter, grossister og internetbutikker prøver at sælge produkter som værende et højvandslukke. De er ikke godkendte til det danske marked og har heller ingen værdi for dit forsikringsselskab.

Et højtvandslukke der må anbringes på en stikledning, uden at der skal søges om dispensation, kaldes et tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop har kun ét lukke, der ved hjælp af en flyder lukker ved opstemning. Forskellen mellem et højvandslukke og et tilbageløbsstop er defineret i norm DS 432.4.

Vil du høre mere?

RN Entreprenør kommer altid gerne forbi, inspicerer opgaven og giver et uforpligtende tilbud. Vi bor midt på Sjælland og udfører opgaver på hele øen.

Omfangsdræn

Er din kælder fugtig, kan et omfangsdræn være den helt rigtige løsning for dig. Et omfangsdræn sørger for at lede vandet væk fra dit hus ved regnskyl. Således kan vandet ikke trænge ind i kældervæggen fra den omkringliggende jord og skabe fugt i kælderen.

Fugt i kælderen

Har du en fugtig kælder, er det første vi gør at besigtige kælderen og afstemme forventningerne. Herefter vi præsenterer en samlet løsning. Løsningen indeholder for det meste omfangsdræn, fugtsikring af kældervæggen, isolering af kældervæggen og et nyt regnvandssystem. Således sikrer vi os at du får en dejlig tør kælder.

Omfangsdræn
Omfangsdræn

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn er et drænrør som ligger langs kældervæggen (under gulvniveau) som leder overskydende vand væk. Du kan betragte det lidt som en tagrende, der er gravet ned i jorden.
Omfangsdrænet leder vandet væk fra din kælder, så du undgår fugt og et dårligt indeklima. Derudover forebygger det unødig vand i din kælder, et dårligt indeklima samt skimmelsvamp og andre konsekvenser af fugt i kælder.

Omfangsdræn

Er din kælder fugtig, kan et omfangsdræn være den helt rigtige løsning for dig. Et omfangsdræn sørger for at lede vandet væk fra dit hus ved regnskyl. Således kan vandet ikke trænge ind i kældervæggen fra den omkringliggende jord og skabe fugt i kælderen.

Fugt i kælderen

Har du en fugtig kælder, er det første vi gør at besigtige kælderen og afstemme forventningerne. Herefter vi præsenterer en samlet løsning. Løsningen indeholder for det meste omfangsdræn, fugtsikring af kældervæggen, isolering af kældervæggen og et nyt regnvandssystem. Således sikrer vi os at du får en dejlig tør kælder.

Omfangsdræn

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn er et drænrør som ligger langs kældervæggen (under gulvniveau) som leder overskydende vand væk. Du kan betragte det lidt som en tagrende, der er gravet ned i jorden. Omfangsdrænet leder vandet væk fra din kælder, så du undgår fugt og et dårligt indeklima. Derudover forebygger det unødig vand i din kælder, et dårligt indeklima samt skimmelsvamp og andre konsekvenser af fugt i kælder.

Omfangsdræn

Få et gratis og uforpligtende tilbud

    Kontakt os