Skip to main content

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring af kloakarbejde

RN entreprenør har implementeret kvalitetsstyring af vores kloakarbejde. Det betyder at vi som virksomhed til enhver tid kan dokumentere, at kvaliteten på det arbejde vi udfører, er i top.

I Danmark er alle virksomheder, som er autoriserede kloakmestre, pålagt at have kvalitetsstyring og være tilsluttet en af Sikkerhedsstyrelsens godkendte kontrolordninger.

Byggeriets Kvalitetskontrol

Hvad er kvalitetsstyring?

Vi er tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol. Det betyder, at vi som kloakvirksomhed en gang hvert andet år har audit med besøg fra Byggeriets Kvalitetskontrol.

Ved denne audit kontrollerer kvalitetskontrollen ved stikprøver, at den enkelte kloakeringssag lever op til kvalitetsstyringen. Herefter modtager kloakmesteren en auditrapport med godkendelse for de næste 2 år. Læs mere om Byggeriets Kvalitetskontrol her.

For at have en velfungerende kvalitetsstyring, kræver det at vi som virksomhed har sagsstyring for de enkelte projekter, dvs.:

  • Har arbejdsbeskrivelser til de enkelte medarbejdere
  • Laver forundersøgelser af alle projekter
  • Indhenter relevante myndighedsgodkendelser
  • Har kvalitets- og kontrolplaner
  • Efterlever regler mht. udførelse samt udleverer drifts- og vedligeholdelsesplaner til vores kunder
  • Dokumenterer god kvalitet på alle anvendte materialer
  • Kvalitetsdokumenterer i form af billeder af alle projekter
  • Løbende deltager i kurser og efteruddannelse for at sikre fortsat kendskab til aktuelle regler og krav
  • Vi arkiverer alt, så vi til enhver tid kan gå tilbage i systemet og finde detaljer om ethvert projekt og har på den måde en velfungerende kvalitetsstyring.

Byggeriets Kvalitetskontrol

Vi er tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol. Det betyder, at vi som kloakvirksomhed en gang hvert andet år har audit med besøg fra Byggeriets Kvalitetskontrol.

Ved denne audit kontrollerer kvalitetskontrollen ved stikprøver, at den enkelte kloakeringssag lever op til kvalitetsstyringen. Herefter modtager kloakmesteren en auditrapport med godkendelse for de næste 2 år. Læs mere om Byggeriets Kvalitetskontrol her.

Hvad er kvalitetsstyring?

For at have en velfungerende kvalitetsstyring, kræver det at vi som virksomhed har sagsstyring for de enkelte projekter, dvs.:

Har arbejdsbeskrivelser til de enkelte medarbejdere

Laver forundersøgelser af alle projekter

Indhenter relevante myndighedsgodkendelser

Har kvalitets- og kontrolplaner

Efterlever regler mht. udførelse samt udleverer drifts- og vedligeholdelsesplaner til vores kunder

Dokumenterer god kvalitet på alle anvendte materialer

Kvalitetsdokumenterer i form af billeder af alle projekter

Løbende deltager i kurser og efteruddannelse for at sikre fortsat kendskab til aktuelle regler og krav

Vi arkiverer alt, så vi til enhver tid kan gå tilbage i systemet og finde detaljer om ethvert projekt og har på den måde en velfungerende kvalitetsstyring.