Skip to main content

Separatkloakering og tilslutning til hovedkloak

Separer din vandudledning

Separatkloakering og tilslutning til hovedkloak

Separer din vandudledning

Indhent tilbud

Separatkloakering

Separatkloakering betyder, at kommunen laver en “ekstra” kloakledning, der kun er til regnvand. Som grundejer er du forpligtet til at separere din vandudledning. Det er en opgave, RN Entreprenør kan hjælpe dig med.

Separatkloakering dækker reelt over, at regn- og spildevand fremover skal være i hvert sit system. Mange kommuner vælger i disse år at kloakere ude i de tæt befolkede landområder, eller gå ind i et eksisterende kloaksystem og lave det, der på fagsprog kaldes separatkloakering.
Dette skal blandt andet mindske risikoen for oversvømmelser samt lette presset på rensningsanlæg. Der er jo ingen grund til at rense regnvand.

Hvad er separatkloakering?

Kommuner i hele Danmark er begyndt at lave en “ekstra” kloakledning, der kun har til formål at lede regnvand væk fra husstande og veje. Dermed sikrer kommunen, at rensningsanlæggene kan klare de tilledte mængder spildevand, da regnvandet kan ledes udenom rensningsanlægget og direkte ud i miljøet.

Hvad betyder det for dig?

Uanset om kommunen vælger at anlægge en ny hovedkloakledning, eller om de renoverer det eksisterende kloaksystem, afsluttes deres arbejde med en skel-stikbrønd ca. 1 meter inde på den private grund.

Herefter er den enkelte grundejer forpligtet til at separere sin vandudledning – altså skille spildevand fra regnvand og blive tilsluttet den offentlige kloak.

seperatkloakering

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skal du have lavet separat vandudledning, fordi kommunen har lavet separatkloakering? Så kan RN Entreprenør hjælpe med hele processen.

Vi sørger først for at kontakte kommunen og indhente de nødvendige tegninger på Teknisk Forvaltning. Derefter holder vi et møde med dig, hvor vi gennemgår afløbsforholdene og skitserer, hvordan det nye afløbsanlæg kommer til at se ud. Få arbejdsdage senere vil du modtage et skriftligt tilbud på opgaven.

Udførelse af opgaven

Når du godkender tilbuddet, gennemarbejder og projekterer vi selve arbejdsopgaven. Vi indhenter i samme ombæring alle nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer hos kommunen. Til sidst ud udfærdiger vi en tidsplan, så du ved, hvornår vi begynder på selve gravearbejdet.

Når arbejdet er udført, gennemgår vi i fællesskab systemet. Du vil som kunde blive sat ind i de enkelte dele af afløbssystemet og blive instrueret i drift og vedligeholdelse.

RN Entreprenør er altså med fra start til slut ved separatkloakering og tilslutning til hovedkloak. Du kan som kunde derfor læne dig tilbage og lade os klare alt det hårde arbejde.

Hvad er separatkloakering?

Kommuner i hele Danmark er begyndt at lave en “ekstra” kloakledning, der kun har til formål at lede regnvand væk fra husstande og veje. Dermed sikrer kommunen, at rensningsanlæggene kan klare de tilledte mængder spildevand, da regnvandet kan ledes udenom rensningsanlægget og direkte ud i miljøet.

Hvad betyder det for dig?

Uanset om kommunen vælger at anlægge en ny hovedkloakledning, eller om de renoverer det eksisterende kloaksystem, afsluttes deres arbejde med en skel-stikbrønd ca. 1 meter inde på den private grund.

Herefter er den enkelte grundejer forpligtet til at separere sin vandudledning – altså skille spildevand fra regnvand og blive tilsluttet den offentlige kloak.

seperatkloakering

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skal du have lavet separat vandudledning, fordi kommunen har lavet separatkloakering? Så kan RN Entreprenør hjælpe med hele processen.

Vi sørger først for at kontakte kommunen og indhente de nødvendige tegninger på Teknisk Forvaltning. Derefter holder vi et møde med dig, hvor vi gennemgår afløbsforholdene og skitserer, hvordan det nye afløbsanlæg kommer til at se ud. Få arbejdsdage senere vil du modtage et skriftligt tilbud på opgaven.

Udførelse af opgaven

Når du godkender tilbuddet, gennemarbejder og projekterer vi selve arbejdsopgaven. Vi indhenter i samme ombæring alle nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer hos kommunen. Til sidst ud udfærdiger vi en tidsplan, så du ved, hvornår vi begynder på selve gravearbejdet.

Når arbejdet er udført, gennemgår vi i fællesskab systemet. Du vil som kunde blive sat ind i de enkelte dele af afløbssystemet og blive instrueret i drift og vedligeholdelse.

RN Entreprenør er altså med fra start til slut ved separatkloakering og tilslutning til hovedkloak. Du kan som kunde derfor læne dig tilbage og lade os klare alt det hårde arbejde.

Kloakering

Fordele ved separat kloakering

Selvom det lyder som en kedelig omkostning, så har separatkloakering en række fordele. Det er nemlig også en bekostelig affære for kommunerne, men alternativet er heller ikke ønskeligt.

Fordelene ved separatkloakering

Fordelene ved separatkloakering er mange, men her er et par stykker, som de fleste kan forholde sig til:

•   Stor reduktion i risikoen for oversvømmelse i boligområder

•   Mindsket risiko for oversvømmede kældre ved skybrud

•   Rensningsanlæg spilder ikke ressourcer på at rense regnvand

•   Separat kloakering sikrer, at færre kloaker vil overløbe, hvilket er godt for hygiejnen

Generelt er separering af en eksisterende fælleskloak en løsning på de stigende mængder regnvand. Derfor er det vigtigt, at separat kloakering bliver en realitet.

Fordele ved separat kloakering

Selvom det lyder som en kedelig omkostning, så har separatkloakering en række fordele. Det er nemlig også en bekostelig affære for kommunerne, men alternativet er heller ikke ønskeligt.

Fordelene ved separatkloakering

Fordelene ved separatkloakering er mange, men her er et par stykker, som de fleste kan forholde sig til:

•   Stor reduktion i risikoen for oversvømmelse i boligområder

•   Mindsket risiko for oversvømmede kældre ved skybrud

•   Rensningsanlæg spilder ikke ressourcer på at rense regnvand

•   Separat kloakering sikrer, at færre kloaker vil overløbe, hvilket er godt for hygiejnen

Generelt er separering af en eksisterende fælleskloak en løsning på de stigende mængder regnvand. Derfor er det vigtigt, at separat kloakering bliver en realitet.

Få et gratis og uforpligtende tilbud

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud, men før vi kan gøre dette, skal vi kende opgavens omfang. Det er derfor nødvendigt at tale med dig om opgaven samt kontakte kommunen og få de relevante tegninger fra Teknisk Forvaltning, der gælder netop din husstand.

    Kontakt os

    Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud, men før vi kan gøre dette, skal vi kende opgavens omfang. Det er derfor nødvendigt at tale med dig om opgaven samt kontakte kommunen og få de relevante tegninger fra Teknisk Forvaltning, der gælder netop din husstand.